Även små barn har en tidsuppfattning, visar forskning.

Att ha koll på tiden är viktigare än vi tror för ett barn.

– Tidsuppfattningen hänger nära samman med verklighetsuppfattningen och är en viktig grund för ett barns självständighet, säger forskaren och arbetsterapeuten Gunnel Janeslätt.

Redan nyfödda barn har en känsla för tid. I studier har man sett att de kan skilja på ljudpulser som låter olika länge. Först fick en grupp barn höra en serie med lika långa pulser. När det sedan kom en längre ljudpuls reagerade de. Det kunde forskarna se på barnens EEG och ögonrörelser.

– Detta visar att barnen hade en uppfattning om hur lång tid en ljudpuls ”skulle” låta, säger Gunnel Janeslätt, som skrivit en avhandling om kopplingen mellan barns tidsuppfattning och tidshantering.

Vardagsrutiner utvecklar sedan denna medfödda tidskänsla. På skötbordet skaffar sig barnet en uppfattning om hur lång tid ett blöjbyte brukar ta. När det är dags för välling lär det sig hur lång tid det tar att värma den och reagerar om det drar ut på tiden.

Denna känsla för tid är den första av tidsuppfattningens tre byggstenar. Den andra är förmågan att orientera sig i tiden, vilket sker när barnet är 2–3 år.

En liten pojke kollar på sitt armbandsur och lär sig klockan

Foto: Getty Images/iStockphoto

Barn har en uppfattning om tid redan som foster.

– Här handlar det om var man befinner sig i tiden: tid på dagen, i veckan och så småningom månader och år. Vilka veckodagar går man till förskolan? När på dygnet är det Bolibompa? I 4–5-årsåldern brukar många börja fråga om hur mycket klockan är, säger Gunnel Janeslätt.

Den tredje byggstenen är förmågan till tidsplanering, som börjar utvecklas i 6-årsåldern. Avhandlingen visade att de barn i studien (alla mellan 5 och 10 år gamla) som hade en bra tidsuppfattning, också i högre grad ansåg sig själva som självbestämmande. Även föräldrarna uppfattade oftare att dessa barn fungerade i vardagen.

– Att förstå vad tid är ger en känsla av kontroll och självständighet och att barnet vet hur vardagen fungerar, säger Gunnel Janeslätt.

Så lär du ditt barn klockan och uppfattning om tid

  • Ha tydliga rutiner. Det är genom rutiner barnet lär sig hur lång tid olika aktiviteter tar.
  • Ge tidsreferenser. Undvik luddiga begrepp som ”snart” och ”om en stund”. Om ni sitter i bilen och barnet frågar ”Hur lång tid tar det innan vi är framme?” kan man jämföra med situationer det känner till, till exempel ”Så lång tid som det tar att äta lunch i förskolan” eller ”Så lång tid du är i förskolan en hel dag”.
  • Prata om tid. När barnet är lite större, berätta regelbundet vilken årstid, månad och veckodag det är.