Mobiltelefon vid 10

Föräldrar har ett allt större behov av att kunna nå sina barn och bli nådda av dem, enligt en undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av Telenor.
Undersökningen visade att…
… en lämplig ålder för att få en egen mobiltelefon är enligt föräldrarna 10 år, eftersom barn i den åldern oftare har aktiviteter utanför skolan och hemmet
… barn mellan 7 och 13 år oftast ringer med kontantkort, och framför allt till sina föräldrar
… mobilsamtal inom familjen främst handlar om avstämningar och påminnelser
… det är vanligt att föräldrar, av säkerhetsskäl, kräver att barnen ska ha mobilen med sig om de ska gå ut på kvällen