Mammor med två söner vill ha ett tredje barn

Nya siffror visar att familjer med två barn gärna skaffar en tredje om de första är av samma kön.

Det är Statistiska Centralbyrån som tagit fram nya siffror på barnafödslar i Sverige och då tittat på trenden att skaffa ett tredje barn. De fann att chansen att skaffa ett tredje barn är störra om man redan har två barn av samma kön. Bland mammor födda i Sverige med två pojkar är det 42 procent vanligare att skaffa ett tredje barn jämfört med mammor som redan fått en pojke och en flicka, visar sammanställningen.