Hur ger jag mitt barn en könsneutral uppfostran?

Det låter så fint att ge sina barn en könsneutral uppfostran, men hur gör man i praktiken? Genusforskaren och förskolläraren svarar.

Fråga:

Jag vet inte längre om jag ger min son en docka eller rosa tröja för hans skull eller för min. Jag blir ledsen när jag ser dockor som jag har köpt ligga och skräpa i ett hörn medan han kör runt med plastbilar på golvet. Försöker jag göra honom till något han inte är?

Det låter så fint att ge sina barn en könsneutral uppfostran, men hur gör man i praktiken? Ska man försöka leka med dockor med sina pojkar eller ska man bara låta dem hållas med sina stora maskiner? Vad är genetiskt och vad är socialt?”

Genusförvirrad

Genusforskaren och förskolläraren Klara Dolk svarar:

Jag tycker att du verkar ha ett bra förhållningssätt till din son! För mig är det viktigt att ge barn många olika alternativ till leksaker, lekar, fritidsaktiviteter och annat, precis som du verkar göra.

Det kan vara bra att påminna sig om att alla människor, stora som små, är en del av det samhälle de lever i. På gott och ont. Det betyder att barn genom sina föräldrar, kompisar, lärare, far- och morföräldrar och media möter många olika normer och budskap om hur man ska vara för att vara tjej/kille på ”rätt” sätt.

Jag tänker att både vuxna och barn är delaktiga i att förhandla kring dessa normer och budskap om hur man bör vara som tjej/kille och kvinna/man. En del av oss gör vårt bästa för att passa in i olika sammanhang, för andra är det inte lika viktigt. Många jämställdhetsivrande föräldrar uttrycker sina genus på ganska traditionella sätt men kan bli bekymrade när deras barn gör detsamma.

Jag tror att alla människor vinner på att få en så bred repertoar som möjligt att använda sig av. Något av det viktigaste du kan göra är därför att fortsätta ge din son alternativ, till exempel genom att se till att han vet att man kan välja aktiviteter som ofta förknippas med tjejer. Eller genom att läsa sagor om barn som leker och är på många olika sätt och samtala om dessa sagor (och försöka lyssna på vad han uttrycker under läsningen istället för att vara inriktad på att förmedla det du själv vill att han ska lära sig).

Ytterligare ett sätt är att ge honom alternativ i de lekar han redan leker, till exempel genom att föra in nya inslag i billeken – inte minst filmen Bilar har öppnat upp för rollekar med bilar (men att göra så kräver ett genuint intresse för barns lek, annars känner de lätt att det finns ett outtalat ogillande av den lek de redan leker).

Du undrar vad som är genetiskt och vad som är socialt. Idag verkar de flesta forskare vara överens om att det biologiska påverkar det sociala liksom det sociala påverkar det biologiska. Förut var det många som tänkte att det biologiska är statiskt, men så är det alltså inte. Just när det gäller ”stora maskiner” känns det kanske inte så troligt att biologin skulle göra att pojkar gillar dessa i större utsträckning än tjejer (inte minst eftersom ”stora maskiner” inte har funnits så väldigt länge). Där­emot kan stora maskiner vara ett användbart verktyg för den som vill göra sig till pojke på ett gångbart och statusfyllt sätt.

Det finns inga enkla svar på dina frågor, men det bästa man kan göra är att försöka hitta en balans mellan att föreslå och fortsätta visa sina barn att det finns fler möjligheter än de känner till, och samtidigt försöka att inte bli besviken om de inte nappar på dessa möjligheter.

Konkreta tips kan du få i boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 av Kristina Henkel och Marie Tomicic. Du kan också ladda ner skriften Genusperspektiv på biologi gratis från Högskoleverkets webbplats, hsv.se.

Pojkar + bilar, flickor + dockor – är det så? Se filmen ovan och läs mer i artikeln Pojkar leker bara med bilar – eller?

Texten publicerades 2013.