Från Daddy Cool till generation skräckslagen

När Vi Föräldrar för en tid sedan gjorde en undersökning om de största föräldrafrågorna hamnade oro för barnen längst upp på listan. Oro för olyckor, sjukdomar, framtiden. Att oroa sig hör till föräldraskapet, men nu höjs allt fler röster för att vi kanske oroar oss alldeles för mycket för våra barn.

För en tid sedan skrev den brittiska tidningen The Observer att forskare varnar för att föräldrar idag överbeskyddar sina barn.

En stor studie utförd av Play England, en brittisk barnorganisation, visade att hälften av alla brittiska barn hindras av sina föräldrar att klättra i träd, medan 17 procent av barnen inte tillåts leka lekar som kull eller jaga varandra. Enligt Play England har en del föräldrar till och med förbjudit sina barn att leka kurra­gömma.

Enligt Adrian Voce, chef för Play England, har det blivit en social norm i Storbritannien att barn bara får vara utomhus om de är med en vuxen.

– Rent logistiskt är detta väldigt svårt för föräldrar att hantera på grund av den allmänna tidspressen idag. Om du inte vill att dina barn ska leka ute själva och du inte har tid att vara ute tillsammans med dem, då kommer de att tillbringa mer tid framför datorn, konstaterar Adrian Voce.

”USA:s sämsta mamma”

Konsekvensen blir att barn hindras i sin utveckling, menar Play England, som får medhåll av brittiska forskare. En studie har visat att 70 procent av dagens vuxna upplevde sina största barndomsäventyr i naturen – bland träd, bäckar och i skogen. Bland dagens barn är det bara 29 procent som har de upplevelserna, istället anger de flesta övervakade lekplatser som sina största äventyrsställen.

Men det är inte bara i Europa som röster har börjat höjas om att föräldrar beskyddar sina barn för mycket. I USA har till exempel kolumnisten Lenore Skenazy gått i täten för att ge barnen mer frihet. När hon lät sin 9-årige son Izzy åka tunnelbana i New York ensam, och sedan skrev en krönika om det, blev det folkstorm och hon utsågs till ”USA:s sämsta mamma”. Följden blev att hon startade bloggen Free Range Kids (ung. frigående barn, reds anm.) där hon för fram sin filosofi om barns rätt att leka fritt och oövervakat.

Lära sig hantera risker

Lenore Skenazy är inte ensam om att ifrågasätta den allmänna uppfattningen om att världen har blivit mycket farligare under de senaste åren. Skenazys landsman Gever Tulley är övertygad om att barn behöver utsättas för, och lära sig hantera, risker. Han har bland annat startat Tinkering School i Kalifornien, ett sommarläger inriktat på teknik och vetenskap där barn får göra saker som samhället och föräldrar normalt förbjuder, som till exempel experimentera med elektricitet och leka med knivar.