Går det att ha för mycket fantasi – och kan det leda till svårigheter senare i livet för ens barn? Experten reder ut.

Har mitt barn för mycket fantasi?

Jag har en underbar, livlig dotter på 3,5 år som är väldigt bra på att leka både med andra barn och ensam. Men det är just detta med ensamleken som jag ibland har lite svårt att veta hur jag ska förhålla
mig till.

Hon är ofta andra personer och kan till exempel dikta upp ett helt liv efter denna person. Hon handlar, går på fest och vill ofta involvera mig i leken. Hon samtalar med mig och berättar allt om vad hon gör, att hon har si och så många barn och så vidare. Jag vet ju att fantasilek är normalt, men ska man bli orolig om det är för mycket sådan lek – och ska man uppmuntra den leken genom att själv vara med när hon vill?

Tacksam för svar

Svar: Visar tecken på intelligens utöver det vanliga

Vilken fantastisk dotter du har! Jag tänker främst på att hon leker så bra, både ensam och med andra. Hennes intensiva fantasilekar talar också om att hon är mycket observant och tar in sådant hon ser och hör, och som hon sedan kan omsätta i sin lek. En sorts intelligens, i det här avseendet, utöver det vanliga, tänker jag. Och något hon säkert kommer att ha nytta och glädje av resten av livet.

Så här långt tycker man ju att du inte skulle behöva oroa dig. Men nu är det ju en gång för alla så att vi föräldrar ibland oroar oss för just sådant som vi tycker att våra barn gör för mycket av, även om det är bra saker de gör.

Mitt svar på din fråga om det är för mycket fantasilekar blir: Nej, jag tror inte det blir för mycket. Mitt svar på din andra fråga blir: Att bli inbjuden och få vara med i sitt barns fantasier och lekar är ett fantastiskt sätt att umgås med sitt barn och få inblick i barnets värld. Men när man lever i en familj, så ska alla ha utrymme att få göra sådant som man vill och som man måste göra. Därför menar jag att du ska delta i hennes lekar när du vill och kan. Även om hon skulle bli arg när  du säger att du inte kan leka, så måste hon lära sig dels att olika människor har olika behov, och dels att du ibland behöver göra andra saker än att leka med henne. Det är viktiga kunskaper att ha, som hon kan ta med sig både in i leken och ut i livet.

Malin Alfvén