Datorspel bra för barn

Att spela datorspel kan hjälpa till att göra barn smarta.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att datorspelande ger positiva effekter, framför allt på reaktionstid och spatiala förmågor; sådant som rumsuppfattning och förmåga att tankemässigt hantera former och mönster.
Det visar rapporten Hälsoeffekter av tv- och datorspelande där Folkhälsoinstitutet har gjort en genomgång av vad forskningen säger om datorspelande.
Totalt har man identifierat 30 internationella studier.
– Sammantaget pekar forskningen på datorspelande som något positivt. Vi saknar dock underlag för att avgöra vilken mängd spelande som är optimalt och därför är det angeläget att genomföra ytterligare studier, säger Anton Lager, utredare i arbetsgruppen för barns och ungdomars hälsa vid Folkhälsoinstitutet.
Det vetenskapliga stödet för datorspelandets eventuella negativa effekter, sådant som aggressivitet och övervikt, är enligt rapporten svagt eller oklart.

Fotnot: De spatiala förmågorna används i problemlösning och är viktiga delar i vår intelligens.