Är vår son avvikande könsmässigt?

Är vår son avvikande könsmässigt?

Fråga

Min 3-årige son är väldigt nära sin pappa, som är en bra och ansvarsfull pappa. De njuter av att göra saker tillsammans. Sonens favoritleksaker är ”maskulina”, maskiner av olika slag. Han är blyg, fast vi får goda vitsord från dagis som säger att han leker väl tillsammans med andra barn. Han föredrar att leka med flickor, han föredrar också flickor i berättelser.

Nyligen har han fått för sig att han vill vara en tjej och att han inte har någon snopp men att han har långt hår (vilket han inte har).

Han härmar lärarna på dagis, till exempel genom att vilja måla naglarna och dra fingrarna genom håret. Annars är han som en vanlig pojke.

Är hans beteende normalt eller är det avvikande könsmässigt? Kan vi göra något för att hjälpa till?

”En orolig mamma”

Svar

Vilken klok och fantasifull liten kille du har! Tänk att han redan vid 3 års ålder har iakttagit och lärt sig skillnaden mellan könsrollerna.

Han vet att han är pojke men leker mer med flickor – kanske av den anledningen att flickorna i hans omgivning leker lekar som passar honom bättre, tänker jag. Flickor är dessutom ofta tidigare i sin utveckling än pojkar, vilket säkert också passar honom.

Med hjälp av sin fantasi prövar han hur det är att vara flicka. Så här gör emotionellt välutvecklade och fantasifulla barn. I hans ålder finns inga gränser för vem och vad man kan vara. Och det är så det ska vara. Låt honom fortsätta att leka och fantisera. Det är så ni bäst hjälper honom.

Malin Alfvén, psykolog.