Anmälningar om kränkningar ökar

Antalet anmälningar om kränkningar i förskolan har på tre år ökat med 65 procent.

1995 kom det in totalt 384 anmälningar om förskolan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO. 102 av dem gällde kränkningar. 47 av dessa handlade om barn som hade kränkts av andra barn. De kan till exempel ha blivit slagna, retade, avklädda eller uteslutna av ett eller flera andra barn.

Att avgöra vad som är kränkande ­behandling är inte alltid enkelt. Anmälningar som handlar om mindre barn bedöms ofta som en fråga om tillsyn snarare än en fråga om kränkning. Med andra ord: Om personalen hade haft koll hade det som anmälts inte behövt hända, menar man.

– Vi har haft ärenden där barn har försvunnit bakom en byggnad och gjort något mot ett annat barn. Då kan det vara frågan om bristande tillsyn, men det kan även vara kränkande behandling. Det kan vara flera saker samtidigt, säger Thomas Nyström, kanslichef för BEO.

Inom BEO har man diskuterat hur små barn som kan anses ­utföra kränkande handlingar.

– Vi har kommit fram till att små barn kan kränka varandra men att det blir en bedömning från fall till fall. Det beror på innehållet i anmälan och vilken eller vilka händelser det handlar om, säger han.

Antalet anmälningar om kränkningar i förskolan har sedan 2012 ökat med 65 procent. Men det säger ingenting om den faktiska utvecklingen, menar BEO. Antalet är för litet för att det ska kunna tolkas så. Att antalet anmälningar ökar även totalt, antas dock bero på en ökad medvetenhet om att man kan anmäla till BEO och Skolinspektionen.

Förra året prövades 77 ärenden om kränkningar i förskolan. 37 av dem ledde till kritik på grund av konstaterade brister. Det betyder i regel att förskolan åläggs att vidta åtgärder som gör att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. 18 av de 37 ärendena gällde barn som kränkt barn.

Fotnot: BEO är en del av Skolinspektionen.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 10/2016