Föräldrarådet – nu i vårt forum!

Svara och ställ frågor till de verkliga experterna!

Föräldrarådet är den avdelning i Vi Föräldrar där ni läsare både ställer frågorna och ger svaren. Det kan handla om uppfostran, praktiska frågor, relationer – vad som helst som har med föräldraskap att göra.

Har du ett råd till någon av dem som frågar, eller kanske en egen fråga att ställa?

Nu kan du fråga och svara direkt i vårt forum, gå in radet@vf.bonnier.se.

I varje nummer av Vi Föräldrar publiceras ett urval av frågor och svar. En del av frågorna kan också publiceras i Vi Föräldrar Junior eller någon annan av våra tidningar.

Föräldrarådet i vårt forum