Nyblivna föräldrar i kris

Att få barn kan utlösa krisreaktion hos både mamman och pappan.

Att få barn kan utlösa en krisreaktion, både hos mamman och pappan.

För minst en förälder av hundra utlöser barnet en kris som leder till vård vid psykiatrisk klinik, visar en ny avhandling.
Psykologen Birgitta Rydén har utgått från patienter som sökt vård på en psykiatrisk klinik i Göteborg.
1,23 procent av de nya patienterna var blivande eller nyblivna föräldrar, och ungefär en femtedel av dessa var pappor.
De vanligaste orsakerna till att nyblivna föräldrar sökte hjälp var nedstämdhet och ångest.
Tidigare forskning har visat att mellan 10 och 15 procent av mammor och 5–10 procent av pappor mår psykiskt dåligt i samband med barnets födelse.

Källa:Metro/TT