Förälder med asperger – hur påverkar det?

Hur visar sig Aspergers syndrom hos vuxna? Och hur påverkas föräldraskapet om man har asperger? Susanne Bejerot, överläkare och kognitiv psykoterapeut vid Norra Stockholms psykiatri, förklarar.

Aspergers syndrom kännetecknas av svårigheter att avläsa andras tankar och känslor. Man har svårt att intuitivt förstå vad som menas och sägs mellan orden, vilket gör att det sociala samspelet blir knepigt.

– Vi vet inte hur många som har Aspergers syndrom, men man brukar säga att sammanlagt mellan 0,5–1 procent av befolkningen har någon form av autismspektrumtillstånd som innefattar autismliknande tillstånd, autism och Aspergers syndrom, säger Susanne Bejerot.

Vilka svårigheter kan den med asperger stöta på som har med föräldraskapet att göra?
– Den som har Aspergers syndrom är inte så flexibel. Man vill göra saker och ting på ett sätt som känns bra och rätt, vilket kan blir omständligt, detaljfokuserat och tidskrävande.

Å andra sidan har den med asperger ofta en förmåga att fokusera på särskilda intresseområden och prioritera det som de tycker är viktigast.

– Detta område kan vara att lägga kraft och tid på sitt barns utveckling i stället för att göra andra prioriteringar, enligt Susanne Bejerot.

Genom exempelvis boendestöd, det vill säga att någon kommer hem och hjälper till med praktiska saker, kan man underlätta vardagen.

– Jag tror det är bättre att få avlastning med det man är urdålig på hellre än att stressas av att träna på sådant som man saknar förutsättningar för att klara, säger Susanne Bejerot. För den som har Aspergers syndrom är det viktigt att få avlastning för att få vila och sova – många har sömnproblem och är känsligare för sömnlöshet än andra.

Att som förälder ha Aspergers syndrom kan vara svårare än att vara en förälder med adhd, enligt Susanne Bejerot, eftersom funktionshindret innebär att man inte är bra på att improvisera i olika situationer och har större behov av att veta vad som ska hända. Ett barn innebär rimligtvis då en större belastning än om man till exempel har adhd. Men vanligen är man ju inte ensam i relation utan hjälps åt med en annan vuxen.

Vilken hjälp kan den som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder få av samhället?
– Det ser olika ut. Enligt socialtjänstlagen har den som lider av ett funktionshinder en del rättigheter, till exempel avseende råd och stöd. Men i verkligheten skiljer det sig åt mellan det som står på pappret och vilken hjälp man verkligen kan få. Utrymme för tolkning är stort.

Vart kan man vända sig för att få en diagnos som vuxen?
– Till en psykiatrisk mottagning. Men man utreder ogärna personer som inte har haft några större problem tidigare i livet och inte heller har andra psykiska svårigheter. Om man har lärt sig att kompensera för sina svårigheter och inte har ett reellt funktionshinder i vardagen har inte den psykiatriska vården ansvar för att ge insatser, även om personen kanske skulle kunna ”fungera ännu bättre” med till exempel en farmakologisk behandling.

Susanne Bejerot menar att det är bra om man kan prata med barnet om sina svårigheter när barnet är stort nog att förstå.

– Annars tolkar barnet lätt att ”Det här är mitt fel”, förklarar hon.

Men visst kan man trots egna svårigheter vara en bra förälder:

– Ja, det jag övertygad om och det har jag sett, säger Susanne Bejerot. Något som betyder oerhört mycket för ett barn är att föräldrarna verkar må bra och respekterar varandra och barnet.

En del lever med funktionshinder som adhd och asperger utan att ha diagnostiserats.

– Inte desto mindre har de sina problem, och många har barn, och de kan liksom andra vara goda eller sämre föräldrar, konstaterar Susanne Bejerot. Men om man undersöker vad barn tycker är besvärligt i sin uppväxtmiljö så lider de inte så mycket av att det till exempel är stökigt hemma. Däremot tycker de inte att det är roligt när föräldrarna är berusade eller om de grälar eller slåss. Och detta kan förekomma bland föräldrar med och utan diagnos.