Aborter skapar flickunderskott

Selektiva aborter kan ha gjort att det fötts 10 miljoner färre flickor i Indien.

Utifrån naturlig könsfördelning borde det ha fötts mellan 13,6 och 13,8 miljoner flickor i Indien år 1997. I verkligheten föddes det bara 13,1 miljoner flickor.
– Vår försiktiga bedömning är att prenatal könsbestämmelse och selektiv abort orsakar att 0,5 miljoner flickor saknas varje år, skriver forskaren Prabhat Jha från St Michael-sjukhuset vid Toronto universitet i en artikel som den medicinska tidskriften The Lancet har publicerat på sin hemsida.
Om man utgår från att detta har praktiserats allmänt under större delen av de två senaste decennierna, det vill säga sedan man i bred omfattning fick tillgång till ultraljud, så skulle siffran 10 miljoner uteblivna flickfödslar inte vara orimlig, menar han.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga