Flickor är först

Skillnaden mellan pojkars och flickors utveckling syns tidigt.

Skillnaden mellan hur fort pojkar och flickor utvecklas syns redan under de första åren.

Australian Institute of Family Studies har i sju år följt 10 000 barn och deras famlijer. Och små flickor utvecklas fortare än små pojkar, både fysiskt, socialt och inlärningsmässigt, visar studien.
Skillnaden syns redan under de första åren, bland annat genom att flickor går och talar bättre än pojkar.
När barnen börjar skolan ökar sedan skillnaderna.
Föräldrarnas tro på sin förmåga som föräldrar påverkar barnens sociala och känslomässiga utveckling, kom studien också fram till – självsäkra föräldrar får självsäkra barn.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga