Fler vaccineras

Allt fler barn vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

Allt fler barn vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

Oron kring den så kallade MPR-vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund har under de senaste åren gett avtryck i vaccinationsstatistiken.
För tre år sedan var bara 88,4 procent av landets 2-åringar vaccinerade. Det talades om risken för en mässlingsepidemi – om färre än 90 procent är vaccinerade är anses sjukdomen kunna få fäste i landet.
Men sedan dess har andelen MPR-vaccinerade barn ökat. Den senaste statistiken visar att 94,5 procent av de barn som föddes 2002 var MPR-vaccinerade vid två års ålder.