Mäns uttag av föräldrapenning fortsätter öka

Uttaget av föräldrapenningdagar är fortfarande långt ifrån jämställt, men andelen dagar som betalas ut till män har under de senaste tio åren fördubblats – från omkring 10 procent år 1996 till omkring 20,5 procent år 2006, enligt statistik från Försäkringskassan.
När föräldraförsäkringen infördes 1974 tog männen ut omkring 0,5 procent av alla dagar.
Mäns uttag av föräldrapenningdagar varierar dock mellan olika delar av landet: män i norrlandslänen tar ut något fler dagar än män i de södra länen.