Fler öppna förskolor

Den kraftigt nedåtgående trenden tycks ha brutits.

1991 fanns 1 644 öppna förskolor i landet. Därefter minskade antalet varje år, och år 2004 fanns bara 447 öppna förskolor kvar.

Men förra året hände något. Under hösten hade antalet öppna förskolor ökat till 470.

– Det betyder att den kraftigt nedåtgående trenden för öppen förskola brutits. Drygt trettio kommuner rapporterar fler öppna förskolor 2006 än 2005. Samtidigt har antalet kommuner som helt saknar öppen förskola minskat från 151 till 131, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

2005 gjorde Skolverket, på uppdrag av regeringen, en kartläggning av den öppna förskolans utveckling. Det visade sig att en stor del av de öppna förskolorna hade lagts ned av besparingsskäl – något som Skolverket betecknade som osäkert, eftersom öppen förskola kan ses som en generell förebyggande verksamhet som ofta är samhällsekonomiskt lönsam.