Fler gravida överviktiga

Mer än var tredje gravid kvinna är överviktig eller fet. Andelen gravida som har ett BMI på 25 eller mera har ökat sedan början av 1990-talet, visar en rapport från Socialstyrelsen som bygger på statistik för åren 1973 till 2005.
En riskfaktor som däremot har minskat under perioden är rökning under graviditet: 1983 rökte 31 procent av de blivande mammorna,  2005 hade andelen minskat till 9 procent.
Andelen barn som dör före eller under förlossningen har också minskat – från 1973 år siffra på 7 per 1000 till knappt 3 per 1000 år 2005.

Källa: Dagens Medicins nätupplagaLäs hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida