Fler fosterskador

Antalet foster med medfödda avvikelser ökar.

Under perioden 1999–2005 hade 17,6 barn och foster per 1 000 födda medfödda avvikelser i Sverige.

Förra året var andelen 18,6 per 1 000 födda, eller totalt 1 977 barn och foster (1 489 barn och 488  graviditeter som avbrutist på grund av fosterskadorna), enligt preliminära siffror från Socialstyrelsen.

Ökningen beror till största delen på en förbättrad rapportering av bland annat medfödda hjärtfel. Det faktum att svenska mödrar blir äldre spelar också roll och kan förklara ökningen av barn och foster med kromosomavvikelser som Downs syndrom.

Källa: Dagens Medicins nätupplaga