Fler barn bor med båda föräldrarna

Färre barn upplever att föräldrarna separerar.

Antalet barn som upplever en separation mellan sina föräldrar har minskat under hela 2000-talet. Det innebär att andelen barn som bor med båda sina föräldrar har ökat.
 

I dag bor 87 procent av alla barn mellan 1 och 5 år med båda sina föräldrar. År 2001 var siffran 84 procent.
 

Bland barnen mellan 6 och 12 år har andelen barn som bor med båda föräldrarna under samma period ökat med en procentenhet till 72 procent.
 

För tonåringar minskar däremot andelen fortfarande något. År 2007 bodde 58 procent av tonåringarna med båda sina föräldrar. År 2001 var motsvarande siffra 63 procent.
 

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB