Fimpa nu!

Graviditeten är det bästa tillfälle du får att sluta röka eller snusa. Här ger experterna sina bästa tips för att du ska lyckas!


Text: Maria Zamore

”När jag blir gravid ska jag sluta”. Så tänker de flesta kvinnor som röker eller snusar. Och för många blir det också så.
Omkring en tredjedel av de kvinnor som röker slutar spontant när de får veta att de är gravida, sägs det. En bit längre fram i graviditeten har omkring hälften slutat.
– Många ser graviditeten som ett gyllene tillfälle att göra sig av med sin last, säger Ann Post, sjuksköterska och tobaksavvänjare vid Centrum för folkhälsa – tobaksprevention i Stockholms läns landsting.
– Jag tror det handlar om att kunskapen om rökningens negativa effekter har blivit allt mer utbredd. Rökning är inte längre något som ”inte är bra”, så där i största allmänhet. I stället har vi på djupet förstått att det innebär en reell hälsorisk.Och när man är i en förändringsprocess, som man ju är när man är gravid, så är man mer benägen att förändra även andra saker, visar forskning. Det gör ofta att man ser över sin livsstil överhuvudtaget, till exempel vad gäller mat och rökning. Motivationen brukar vara hög.

Hälften lyckas
Motivationen är viktig. Att sluta röka handlar ju till stor del om att ha motivation nog att stå ut med ett förändrat beteende.
– I den bemärkelsen är graviditeten verkligen ett gyllene tillfälle. Är det någon gång man ska sluta röka så är det nu, säger Ann Post.
Kanske alla, eller nästan alla, försöker sluta röka när de är gravida. Alla vill ju sitt barns bästa, och alla vet att rökning kan skada. Men statistik visar att det ”bara” är drygt hälften som lyckas (ordet ”bara” står inom citationstecken eftersom den andel som lyckas skulle räknas som mycket hög i alla andra sammanhang).
– Men vad är det som gör att en del kvinnor inte kan sluta röka? Det kan man fundera över, tycker jag, säger Ulla Lennartsson, barnmorska i Södertälje som arbetar med rökavvänjning.
De kvinnor som har svårt att sluta känner ofta en oro av något slag, menar hon. För den enskilda kvinnan verkar mycket handla om vad rökningen representerar för just henne, upplever Ulla Lennartsson.
– Min erfarenhet är att de här kvinnorna genom rökningen har lärt sig ett sätt att hantera sina liv. Rökningen har blivit ett sätt att hantera stress, varva ner och få en stund för sig själv. Man röker för att man inte vet något annat sätt att få egen tid.
Kvinnor är generellt sett dåliga på att ta tid för sig själva, tycker hon sig märka.
– Och hur kan man ta sig tid för sig själv på annat sätt än att röka? Det är något man kan fundera på.
– Man kan också fundera på varför just rökpausen anses som ett legitimt sätt att ta en paus på, i stället för att till exempel sätta sig ner och ta en frukt eller bläddra i en tidning. Jag brukar rekommendera mina patienter att ta upp frågan om mikropauser på sina arbetsplatser.

Tobaksavvänjarens tips

• Se graviditeten som ett gyllene tillfälle att sluta röka eller snusa. Ta chansen att förändras. Om du har misslyckats med att sluta tidigare – var medveten om att det inte alls är säkert att det blir så igen.
• Sök hjälp och stöd. För hjälp finns, och dessutom fungerar den (det som i vetenskapliga studier har visat sig fungera allra bäst är individuella stödsamtal, gruppsamtal och nikotinläkemedel – men det sistnämnda är det bra om gravida kan undvika). Vänd dig i första hand till din barnmorska. Om inte hon kan hjälpa till ska hon kunna hänvisa vidare.
• Om du absolut inte kan sluta – försök att i alla fall minska på rökningen eller snusningen. Alla förändringar som innebär mindre nikotin är jättebra.

Källa: Ann Post, sjuksköterska och tobaksavvänjare vid Centrum för folkhälsa – tobaksprevention, i Stockholms läns landsting.

Barnmorskans tips

• Fundera på vad rökningen eller snusningen betyder för dig. Vad står den för? Registrera och bli varse ditt rökbeteende: I vilka situationer röker du?
• Fundera på vad du kan göra i stället för att röka. Om du till exempel kommer fram till att du röker för att varva ned, kan du försöka hitta andra, alternativa sätt att varva ned.
– Man kanske kan sätta sig ned, sluta ögonen och ta ett par djupa andetag. Eller ta en kort promenad: en 20 minuters promenad minskar röksuget, det är ett jättebra verktyg, säger Ulla Lennartsson.
• Försök stärka motivationen och tilltron till dig själv.
– Mycket handlar om hur stark motivation man har och hur stark tilltro man har till sin egen förmåga – tror man att man kommer att klara att sluta röka, eller är det något som man är orolig för?
– De allra flesta både vill och inte vill sluta röka, den ambivalensen kan vara en drivkraft till förändring. Jag brukar skicka med mina patienter några ledord: ”Jag vill, jag vågar och jag kan sluta röka!” Då stärker man den sidan som vill sluta.

Källa: Ulla Lennartsson, barnmorska i Södertälje som arbetar med rökavvänjning

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 2/2006

Läs mer:
>> Hur farligt är det att röka, snusa och ta nikotinläkemedel?