Fetman fortsätter att öka

Mer än var femte 7-åring i Stockholm är överviktig eller fet.

Mer än var femte 7-åring i Stockholm är överviktig eller fet.

Fetma och övervikt bland 7-åringar i Stockholms län har sedan 1989 ökat från 8,5 till 21 procent. Det visar en hittills opublicerad studie på 1 800 barn från Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
– Barnfetman håller på att bli ett av våra absolut största folkhälsoproblem. Förstadier till åderförkalkning och diabetes finns i dag hos barn i 8-årsåldern. Och det här är sjukdomar som vi vet förkortar livslängden, kommenterar professor Claude Marcus den kraftiga ökningen.
Samtidigt har man vid universitetssjukhuset i Örebro konstaterat att var femte 4-åring i länet är överviktig.
– Vi ser samma förekomst av fetma hos 4-åringar i dag som vi tidigare sett hos 10-åringar. Det innebär att en ännu större andel av dessa barn kommer att ha problem om några år. Ungefär hälften av 4-åringarna behåller sin övervikt, säger barnhälsovårdsöverläkare Leif Ekholm.

Källa: DN