Fyraåringar fetare

Fetma bland barn vanligast i glesbygd.

Fetma bland barn vanligast i glesbygd

Den svenska fetmaepidemin börjar märkas hos barn som är så små som fyra år. Mer än var sjätte fyraåring är nu överviktig eller fet, och problemet är störst utanför storstäderna.
En rapport baserad på över 18 000 barn visar att mer än var femte fyraåring i Västernorrlands län väger för mycket. I Stockholms län är det bara var tionde.
Klasstillhörighet och social bakgund spelar också roll. Enligt preliminära siffror är bara 3,7 procent av fyraåringarna i välbärgade stadsdelen Norrmalm i Stockholm feta, men dubbelt så många, 7 procent, i stadsdelen Kista-Rinkeby.
– Siffrorna måste tas på stort allvar. De visar att åtgärder måste sättas in tidigt, helst redan före fem års ålder. Annars riskerar övervikten att följa barnet genom livet med de hälsorisker de medför, säger barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow.

Källa: SvD:s nätupplaga