Färre gravida röker

Unga blivande mammor röker mest.

Unga blivande mammor röker mest.

Innan graviditeten rökte 19 procent av kvinnorna. När de skrev in sig vid mödravården i graviditetsvecka 10-12 hade andelen rökare sjunkit till 9 procent, och i slutet av graviditeten hade den sjunkit till 6 procent.
Det visar Socialstyrelsens senaste statistik från 2004.
Blivande mammor som är yngre än 20 år röker mest. Hälften av dem rökte innan de blev med barn, och 29 procent rökte fortfarande vid inskrivningen vid mödravården.
2,7 procent av kvinnorna snusade tre månader innan de blev med barn. 1,3 procent snusade tidigt i graviditeten, och 0,5 procent sent i graviditeten.
Störst andel gravida snusare fanns i Västerbotttens och Jämtlands län, samma län som hade lägst andel gravida rökare.

Källa: Dagens Medicin och Socialstyrelsen