Färre förskollärare

Andelen utbildade lärare i förskolan har minskat.

Andelen utbildade förskollärare minskar

Kommunerna bör sträva efter att anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning till förskolan, skriver Skolverket i sina allmänna råd. Trots det har andelen utbildade lärare i förskolan minskat sedan slutet av 1990-talet.
Då var i genomsnitt 54 procent av förskolepersonalen högskoleutbildad. Förra året hade siffran sjunkit till 51,4 procent.

Källa: DN