Mer personal och färre barn

Barngrupperna i förskolan har blivit mindre

Personaltätheten i förskolan har ökat, och barngrupperna har blivit mindre

I höstas hade svenska förskolor den högsta personaltätheten sedan 1994 – 5,2 barn per heltidsanställd jämfört med 5,4 året innan.
Under samma period minskade den genomsnittliga storleken på barngrupperna från 17,2 till 17,0 barn per grupp, enligt statistik från Skolverket. Det innebär att barngrupperna i höstas var 2000-talets hittills minsta.
Förbättringen beror enligt Skolverket sannolikt på det statsbidrag som kommunerna fick förra året för att öka antalet anställda i förskolan.
1990-talets besparingar gjorde att den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan mellan 1990 och 2000 minskade från 14,4 till över 17 barn per grupp. Antalet barn per årsarbetare steg under samma period från 4,4 till 5,4.
Skolverkets statistik visar också att den kraftigt nedåtgående trenden för öppna förskolor har brutits – i höstas fanns 448 öppna förskolor i landet, vilket är en mer än året innan. Ett tretttiotal kommuner, bland andra Stockholm och Eskilstuna, har rapporterat att de hade fler öppna förskolor förra hösten än året dessförinnan.