Varning för farliga nappar

Minst en av tre farliga nappar säljs i Sverige, varnar Konsumentverket.

Minst en av tre farliga nappar säljs i Sverige, varnar Konsumentverket.

En nordisk marknadskontroll av femton olika nappar visar att tre av napparna inte klarar säkerhetskraven.
Vid provningen lossnade sugdelen på två av dem, och på den tredje lossnade nappringen.
– Att sugdelen går av eller helt lossnar är ett av de allvarligaste fel som en napp kan ha med tanke på kvävningsrisken. Om nappringen lossnar finns också risk för kvävning, säger Karin Zetterberg, barnsäkerhetsexpert på Konsumentverket.
Minst en av napparna, Baby Nova som saluförs av Toys R Us, finns i Sverige.
De andra två napparna som brast i provningen är Stera (liten) och Pussycat.
Övriga nappar klarade själva provningen, men så gott som samtliga hade brister i produktinformationen vilket tillverkarna nu har uppmärksammats på av Konsumentverket och dess nordiska motsvarigheter.