Frågor och svar om KBT

Kan alla med förlossningsrädsla bli hjälpta av KBT?
Förlossningsrädsla kan innebära många olika saker och också behandlas på olika sätt, men när det handlar om fobier är svaret ja, åtminstone i teorin. Andra behandlingar kommer i alla fall inte i närheten av den effekt som KBT kan erbjuda.

Enligt en forskningssammanställning känner 9 av 10 av dem som har så kallade specifika fobier, det vill säga sådant som blodfobi, spindelfobi och hundfobi, en signifikant förbättring av KBT.


Hur vanlig är den typ av fobi som Morten har?
När det gäller blodfobi får mellan tre och fyra procent av befolkningen diagnosen någon gång under sin livstid.


Är fobin fysiologisk eller psykologisk?
Både och. Symtom som till exempel yrsel är fysiologiska medan den kognitiva bedömningen att till exempel tolka blod som farligt är psykologisk. De fysiska reaktionerna sker på en mycket på basal nivå, via reflexer. Det gör att man inte kan prata bort dem. De måste behandlas med exponering för att ”lära förståndet att detta inte är farligt”.


Hur hittar man en KBT-terapeut?
Det finns både privatpraktiserande och landstingsanställda KBT-terapeuter, men det är brist på dem. Problemet är också att vem som helst egentligen kan kalla sig KBT-terapeut, så kontrollera gärna att personen finns med på terapeut-förteckningen på Beteendeterapeutiska föreningens hemsida; då har personen den utbildning föreningen förespråkar. Många menar också att det är en fördel om personen i grunden är legitimerad psykolog, läkare eller sjuksköterska.


Vad kostar privat KBT-terapi?
Oftast mellan 800 och 1 200 kronor per timme. När det gäller blodfobi kan det för många räcka med ett bedömningssamtal och sedan en enda sejour på tre timmar. Andra kan behöva gå längre.

Källor: Klaas Wijma, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare i KBT samt professor i hälsopsykologi vid Linköpings universitet som forskat mycket om förlossningsrädsla, och Dan Katz, legitimerad psykolog som arbetar med och undervisar i KBT.

Beteendeterapeutiska föreningens hemsida