Vad är sant om fågelinfluensan?

Här hittar du information.

Här hittar du information

Är det farligt att mata fåglar? Kan hund och katt vara smittfarliga? Och hur är det med fågelbajs på lekplatser och badplatser? Dessa frågor, och en mängd andra, får svar här, på Smittskyddsinstitutets hemsida.
Sjukdomsinformation om fågelinfluensa finns här, även det på Smittskyddsinstitutets hemsida.
Information och aktuella råd finns även på Socialstyrelsens hemsida.