Få vill kvotera föräldraledighet

Sex av tio vill behålla nuvarande föräldraförsäkringen.

Få vill kvotera föräldraledighet

Enligt en DN/Temo-mätning vill 25 procent av väljarna införa en
tredelad föräldraförsäkring med en tredjedel för mamman, en för pappan
och en för fri uppdelning mellan föräldrarna.
Bara 9 procent vill införa en tvådelad fördäkring med halva tiden för
mamma och halva för pappa, och 60 procent vill behålla nuvarande regler.
Stödet för de nuvarande reglerna är starkast bland småbarnsförälldrar och väljare i åldern 30 – 44 år.
Stödet för en lagstiftning om tredelad föräldraförsäkring är starkast
bland de yngre väljarna upp till 30 år – 45 procent av dem vill ha ökad
kvotering.
Källa: DN:s internetupplaga