Få pappor delar lika

Bara 2,6 procent av Sveriges barn har föräldrar som delar lika på föräldrapenningen.

För första gången har Försäkringskassan undersökt hur många barn som har en mamma och pappa som levt upp till målet om jämställt uttag av förädrapenningen när barnet fyllt åtta år och föräldrapenningen upphör.
Resultatet – 2,6 procent – förvånade utredaren själv:
– Jag hade trott att det skulle vara fler. Vi kontrollerade inte heller om de tagit exakt hälften var, utan nöjde oss med fördelningen 40-60 procent av dagarna till pappan respektive mamman, säger försäkringsanalytikern Niklas Löfgren.
Om ökningstakten av männens andel av föräldrapenningen fortsätter i samma takt som under de senste decenniet kommer fördelningen 40-60 procent vara uppnådd år 2029. En exakt jämställd andel, 50-50, uppnås inte förrän år 2040, om 34 år.

Källa: Svenska Dagbladet