Ensamstående pappor mår dåligt

– men oroar sig inte för ekonomin lika mycket som ensamstående mammor.

När män och kvinnor svarar på frågor om sin hälsa uttrycker de sig olika. Män svarar att de mår bra, kvinnor att de mår sämre.
Men om man frågar ensamstående pappor så blir svaret annorlunda än om man frågar män i allmänhet.
Ensamstående pappor mår dåligt, enligt en studie om ensamstående föräldrars hälsa i Sverige; sämre än gifta och samboende pappor.
Det är något som de har gemensamt med ensamstående mammor, men papporna söker oftare läkarvård. Denna skillnad kan dock ha med ekonomi att göra: två av tre ensamstående mammor, men bara en av tre ensamstående pappor, uppger att de har oroat sig för ekonomin under de senaste tre månaderna.
– Mammorna står i högre grad utanför arbetsmarknaden och lever generellt under mycket större ekonomisk stress, säger forskaren Marcus Westin vid Uppsala universitet.

Källa: Dagens Medicin