Ensamstående förälder – Tema Familj

Ensamstående förälder kan man vara på olika sätt. Det är olika för olika barn också, men en sak har alla de barnen gemensamt: de bor inte hela tiden eller inte alls med båda sina biologiska föräldrar.

Ensamstående föräldrar – lika, men olika

I dag bor en tredjedel av alla barn med en ensamstående förälder, men barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför får den ensamstående föräldern ett särskilt ansvar för att barnet, utifrån barnets bästa, får så god kontakt som möjligt med sin andra förälder.

Om du är ensamstående men har gemensam vårdnad med barnets andra förälder ansvarar ni tillsammans för ert barn, även om barnet bor hos dig hela tiden. Det ställer speciella krav på er förmåga att samarbeta kring barnet. Är du ensamstående och har enskild vårdnad om ditt barn betyder det att du själv får fatta alla beslut som gäller barnet, till exempel val av skola och val av behandling inom sjukvården. Den andre föräldern ska få information från dig om vilka beslut du tar.

Ibland finns det inte en annan förälder. Ditt barns mamma eller pappa kan vara död. Ditt barn kan ha kommit till dig genom adoption där du från början är den enda föräldern. För en del barn är det så att det av andra skäl aldrig blir möjligt för dem att få veta vem deras pappa är. Självklart spelar allt det här en roll för både ditt barn och villkoren för ditt föräldraskap.

Barn har rätt till båda sina föräldrar

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar. För alla de barn som lever med en ensamstående förälder kan inte den rätten uppfyllas på precis samma sätt. Har du och ditt barns andra förälder gemensam vårdnad och barnet bor hos er båda, så har ditt barn i praktiken båda sina föräldrar närvarande i sitt liv. Då kan rätten till sin förälder handla om att ingen av er talar illa om den andra föräldern, utan att båda låter barnet förstå att ni respekterar varandra, även om ni har valt att inte leva med varandra.

För andra barn till en ensamstående förälder kan den andra föräldern vara mer eller mindre närvarande i barnets liv under uppväxten. Rätten för ditt barn till sin andra förälder kan du hjälpa ditt barn med om:

  • du medverkar på ett sätt så att ditt barn får möjlighet att träffa sin andra förälder så ofta som det är bra för ditt barn
  • du inte talar illa om ditt barns andra förälder med ditt barn eller med andra när barnet hör det;
  • du håller ditt barn utanför eventuella konflikter som du har med ditt barns andra förälder;
  • du hjälper ditt barn att även hålla kontakt med andra släktingar på den andra förälderns sida. Kan ditt barn inte alls träffa sin andra förälder, kan kontakten med till exempel en farbror eller en morförälder bli extra viktig;
  • du som är förälder till ett barn som aldrig har träffat sin andra förälder, alltid berättar och talar om den andra föräldern på ett respektfullt sätt inför ditt barn.

 

Barn om att leva med en förälder, ur BRIS stödverksamhet:

“Hur ska jag göra för att få så bra kontakt som man brukar ha med sin pappa? “
(Flicka 16 år)

“Mamma går back med ekonomin men vägrar ta lite av vår månadspeng, min brors och min, fastän jag säger att hon får det.“ (Flicka 14 år)

Läs mer på Barnperspektivet.se, Tema Ensmastående förälder (direktlänkad med url: http://www.barnperspektivet.se/teman/familj/ensamstaende-foralder   Du hittar även fler relaterade teman, tex Om skilsmässa.

Forum på Barnperspektivet.se
Rådgör, diskutera och dela dina erfarenheter med andra föräldrar på Barnperspektivet.se, Forum (direktlänkad med url: http://www.barnperspektivet.se/forum/

Barnperspektivet.se, BRIS för vuxna (direktlänkad med url: http://www.barnperspektivet.se/ )