Endabarnet – lika bra kompis

Att barn utan syskon skulle få mindre social förmåga avfärdas nu i en amerikansk studie. Endabarn har inte svårare att skaffa kompisar än andra när de blir stora.

En tidigare amerikansk undersökning, gjord på barn i förskolan, visar att de som har syskon kan ha ett försprång rent socialt. Den nya studien, där tonåringar på mer än 100 skolor intervjuats, ger en annan bild.

Barnen fick nämna tio kamrater i skolan som de betraktade som sina vänner. Bland svaren letade forskarna sedan efter tydliga mönster, men hittade inget som skilde enda-barnen och barnen med syskon åt. Varken syskonskarans storlek eller utformning verkade påverka hur många som betraktade barnet som vän.

En förklaring till resultatet är, enligt forskarna vid Ohio State University, att det händer mycket med den sociala förmågan från förskolan till tonåren. Även den som inte växer upp med syskon ”stöts och blöts i lekar och samarbeten med andra och tränar på att komma överens”.

Källa: Vetenskapsradion

Artiklen är publicerad i Vi Föräldrar nr 13, 2010.