Hur ska en bra mamma vara?

Ansvarstagande med skuldkänslor. Gärna föräldraledig, mitt i karriären och med en önskan om jämställda löner. Att vara mamma i dag kan vara väldigt komplext.

Enligt en amerikansk hushållsbok från 1950-talet ska en god hustru och mamma alltid ha middagen färdig när mannen kommer hem. Hon ska plocka undan leksaker, torka av bordet och säga åt barnen att vara tysta, så att han får lugn och ro. Hon ska inte ställa några frågor om vad han gjort under dagen – han är husets herre och gör alltid sitt bästa för att vara rättvis.

Kanske skrattar vi åt de gamla husmorsråden? Men vad är en ”bra” mamma i dag, vad finns gömt i mammarollen i dagens samhälle?
Ylva Elvin-Nowak är filosofie doktor i psykologi, konsult vid Transferens AB och specialiserad på frågor kring familj och jämställdhet.
– Vi, både män och kvinnor, lever fortfarande i en föreställning om vad moderskap är. Som mamma vill man göra rätt, vi vill finnas där för barnen och tar på oss ett stort ansvar som ofta leder till att vi känner skuld, säger hon.

Vill hinna med allt
Dagens mammaroll är fullspäckad. Vi vill göra allt på en gång samtidigt som vi vill tillbringa mycket tid med barnen.
– Många kvinnor får barn sent i dag – de har ett bra jobb och kan vara hemma och känna sig avslappnade, men samtidigt vill de göra allt på en gång. Det är en svår kombination. Män får ju också barn, men för dem är papparollen mer valfri, den tillåter ett arbetsliv där föräldraskapet inte är helt delat, säger Ylva Elvin-Nowak.
Hon poängterar att för en mamma så saknas valfriheten. En pappa kan avstå från föräldraledighet om det inte passar honom just då eller om han inte tycker att det ger honom något. En kvinna kan inte välja på samma sätt.
Men varför kan hon inte välja?
– I vårt samhälle anses kvinnan mest lämpad att ta hand om barn. Det är en kulturell konstruktion att kvinnor har en medfödd förmåga att ta ansvar för relationer. Vissa kvinnor vill släppa ansvaret, andra vill det inte, men för dem som vill krävs att det finns en man som vill ta över.
Pappor tar mer ansvar i dag än för till exempel 20 år sedan. Det mäts lättast i uttaget av ökad föräldraledighet.
– Men pappor är sällan lediga under långa perioder och många män tar ut föräldraledighet samtidigt som kvinnan har semester. För att öka pappors ansvars­tagande måste de ta ut längre perioder ensamma, säger Ylva Elvin-Nowak.
När mamman och pappan tar ut föräldraledighet tillsammans blir pappan ofta medhjälparen medan mamman tar på sig det största ansvaret.
– Hon blir förstahands-förälder. Han blir främst förstahands-försörjaren och andrahands-förälder.

Tar största ansvaret
Om föräldrarollerna ska kunna förändras måste bland annat fördelningen av ansvar förändras, och det är absolut mer än bara ett individuellt val.
På frågan om kvinnor i vissa fall tar ifrån män rätten till föräldraledighet är svaret både ja och nej, enligt Ylva Elvin-Nowak. Föräldraledighet för kvinnor är nämligen både en skyldighet och en rättighet. För män är det en rättighet som de ibland inte tar eller som de ibland blir ifråntagna.
Ylva Elvin-Nowak tror inte att mammarollen har förändrats särskilt mycket sedan hon år 2001 kom ut med boken I sällskap med skulden, som bland annat tar upp hur vi vill vara som mammor och vad samhället kräver av oss.
– Alla, både mammor och pappor, känner att vi spenderar för lite tid med våra barn. Vi vet att våra barn behöver kärlek, men omsätter det i tillgänglighet. Här tar ofta kvinnan på sig det största ansvaret, säger Ylva Elvin-Nowak.
Det är fortfarande inte okej för en mamma att inte ta ut föräldraledighet eller att vara ”söndagsmamma”, medan pappan ses på ett helt annat sätt. Föräldraskapet är fortfarande extremt ”bekönat”, enligt Ylva Elvin-Nowak – det finns en kvinnlig och en manlig förälder.
Att vara en bra pappa är inte samma sak som att vara en bra mamma. Och fortfarande får pappor positiva reaktioner från omgivningen om de gör typiska ”mammasaker”, medan mammor förväntas göra dem ändå.

Ylvas 3 mamma-råd – se nästa sida

#br

Ylvas 3 mamma-råd

  • Se andra duktiga mammor runt omkring dig och uppskatta dem – då får du uppskattning tillbaka.
  • Välj dina krig – ha inte dåligt samvete för skitsaker.
  • Ställ krav på barnen.

Böcker av Ylva Elvin-Nowak

  • Världens bästa pappa? (2005)
  • Att göra kön (2003)
  • I sällskap med skulden (2001)

Samtliga böcker har givits ut på Albert Bonniers förlag.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 6/2007