”Pappor kan lika bra som mammor”

En modern pappa är närvarande och tar lika mycket ansvar som mamman.
I boken Den nya karriärpappan tipsar Esben Kjaer om hur man blir en fullfjädrad pappa, samtidigt som man lyckas på jobbet och får ett helt liv.


Text: Anna Gardberg

Danske Esben Kjaer är inte bara näringslivsjournalist, han är pappa också, till Cozmo, 4 och Sebastian, 1,5 år.
För ett par år sedan kom hans fru Kirsten Stendevad med boken Mamma – en karriärfördel, och idén till en ny bok växte fram som deras gemensamma projekt. Nu med papporna i strålkastarljuset.
– Vi vill få fram hur viktigt det är att uppgradera föräldraskapets roll i yrkeslivet, säger Esben Kjaer, som är i Stockholm för att tillsammans med flera andra prata på temat livsbalans.
Med avslappnad stil – jeans och pojkaktigt rufsigt hår – berättar han om bokens kärna.

Ledaregenskaper
– Min och många andras övertygelse i dag är att männen genom att vara engagerade och deltagande pappor får egenskaper som är viktiga för att lyckas i karriären. På köpet får då männen också ett mer helt liv, med både jobb och familj inom räckhåll.
I boken trycker han och medförfattaren, hustrun Kirsten Stenevald, på att de egenskaper man utvecklar och tränar på som förälder – som konfliktlösning, lyhördhet, organisationsförmåga och flexibilitet – har man nytta av i arbetslivet.
Inte minst är de viktiga ledaregenskaper.
– I dagens kunskapssamhälle värderas andra egenskaper än de som krävdes i industrisamhället, nu betyder inte maskinerna mest utan människan och hennes förmåga och personlighet, säger Esben Kjaer.
Författarna menar att kvinnor i allmänhet är bäst på de ”mjuka egenskaperna” i dag, vilket ger dem ett försprång på arbetsmarknaden och i framtiden.
”Vi ser att dagens arbetsgivare i stigande grad börjar att favorisera de saker som kvinnor är socialiserade att vara bra på, som att kunna se vad som är mest bråttom, lösa kriser och hantera kaos, medan männen generellt har det svårare”, skriver Esben Kjaer och Kirsten Stendevald i boken.

”Kan få problem”
Männen borde se till att bli bättre på några av de saker som kvinnor är bra på, för att komma i kapp karriärmässigt, menar Esben Kjaer, som annars fruktar att männen får problem på framtidens arbetsmarknad.
Vilket första steg behöver en man ta i riktning mot Den moderna papparollen?
– Allt börjar med att fatta beslutet om att vara hundra procent ansvarig och hundra procent engagerad som förälder, med allt vad det innebär. Så ser inte dagens typiske pappa ut, varken i Sverige eller Danmark. Det är främst kvinnan som in i det sista styr saker och ting.
Allra helst, menar Esben Kjaer, bör man som pappa vara med från början, från BB.
– Knuffa in dig bland mor- och farföräldrar och ta plats!
Några fler råd som han nämner är:
– Ta ut rejält med föräldra­ledighet. Och vad du än gör – lova inte att sköta arbetet lite vid sidan om!
Han säger också att man ska ge barnen tid, massor av tid, och försöka söka sig till arbetsplatser som tar hänsyn till att man har familj.
– Familjeovänliga arbetsplatser är ute. Till exempel spelar det i många branscher faktiskt ingen större roll när man kommer och går, utan vad man åstadkommer som helhet.
Esben Kjaer pratar också om att göra ett ”mission statement” för familjen:
– Kom överens om gemensamma värderingar som ert förhållande och ert liv i familjen ska bygga på. Exempel på frågeställningar kan vara ”Vilken sorts familj vill vi vara?”, ”Vilket är familjens högst prioriterade mål?”, ”Vad har vi för ansvar som familjemedlemmar?”.

”Prata med chefen”
Den man som arbetar inom media eller annan mer flexibel bransch har generellt ganska lätt att få till en ”familjevänlig” arbetssituation, men hur tror du att förutsättningarna ser ut för män i mer traditionella yrken?
– Det stämmer att många traditionella yrken som regel har mindre flexibel arbetstid, i gengäld är den ofta mer förutsägbar. Under alla omständigheter kan mycket, också i dessa branscher, bli möjligt, om man bara hör sig för med sin arbetsgivare, men de flesta gör inte det.
– Man ser en klar tendens att det främst är välutbildade män som tar ut lång pappaledighet i dag, men på sikt kommer fenomenet att bli mer utbrett bland alla yrkeskategorier.
Hur ser du på arbetsfördelningen i vardagen kontra Den moderna papparollen?
– Männen i dag gör mycket hemma, men har sällan det totala ansvaret. Det är tankeväckande att de aldrig skulle ha samma förhållningssätt på jobbet!
Esben Kjaer ger exemplet att det är skillnad på att bara byta blöjor och att vara den som vet om det finns tillräckligt med blöjor hemma.

”Skitgöra delas fifty-fifty”
Esben Kjaer pekar också på att kvinnor ofta får göra de vardagliga plikterna som man inte kan skjuta på, som matlagning, tvätt, disk och så vidare. Männen har ofta mer flexibla plikter som inte innebär samma vardagliga press.
– En bra grundprincip är: skitgöra som ingen av er vill göra delas fifty-fifty , allt utöver det förhandlar man om, tipsar Esben Kjaer.
I boken skriver ni att mannen på sin väg mot jämlikhet, aktivt föräldraskap, en lyckad karriär och ett mer ”helt liv” kan behöva hjälp av kvinnan. Hur menar ni då?
– En grundläggande sak att börja titta på är att en del kvinnor inte vill släppa ifrån sig av föräldraledigheten, menar Esben Kjaer.
I boken ger han och Kirsten Stendevald exemplet på hur kvinnan ”curlar” sin man genom att lägga fram kläder till barnen kvällen innan, eller till och med ersätter de som männen lagt fram med nya, som ”passade bättre ihop”…
– Det sättet att omyndigförklara på är ett säkert sätt att göra mannen oengagerad i barnet och familjelivet.
Esben Kjaer säger att han ser många tecken på att vi är på god väg mot Den nya papparollen. Att det inte räcker för dagens män att bara vara pappor. De vill vara bra pappor. I boken citerar han mansforskaren Kenneth Reinicke, som menar att män har ”börjat vara en familj i stället för att ha en familj”.
– I och med ett aktivt föräldraskap kommer förmågan att prioritera rätt saker i livet, något som är en styrka både som yrkesmänniska och för livet i stort, säger Esben Kjaer.
– Det finns något som är mycket större än en själv. Nämligen familjen.

Esben Kjaer tipsar: Så blir du en bättre pappa

• Ta plats redan från början. Du är pappa – du vet mer om ditt barn än till exempel mor- och farföräldrar.

• Var 100 procent engagerad och ta ansvar.

• Ta ut din hälft av föräldraledigheten, då lär du känna ditt barn redan från början och ser vad en förälder ska göra.

• Acceptera inte att bli omyndigförklarad som förälder ”bara för att du är pappa”, du kan lika bra som mamman.

• Sök dig till en arbetsplats där man har förståelse för att du först och främst är förälder.

Fotnot: Boken Den nya karriärpappan är utgiven av 4good och är en handbok med både tänkvärda berättelser ur livet, forskning och handfasta råd.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 7/2007