Debatt: ”Lagstadga om mindre barngrupper i förskolan”

2 265 föräldrar skrev på Vi Föräldrars upprop mot för stora barngrupper i förskolan. Papporna Kenneth Gysing, Mathias Gruffman och Niclas Colleen ställde sig bakom uppropet och kräver att riksdagen lagstadgar om ett tak för barngruppernas storlek i förskolan.

Vi är tre vanliga småbarnsföräldrar som är djupt oroade över att det är för många barn per grupp i förskolan. Det är därför vi helt ställer oss bakom Vi Föräldrars upprop mot för stora barngrupper.

Både Skolverket och Barnombudsmannen har, med stöd av barnpsykologers utlåtanden, skrivit om hur viktigt det är att de yngsta barnen i förskolan har täta och stabila vuxenkontakter som de kan knyta an till. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många relationer uppstår stress vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna.

Vi kräver därför att man ska hålla sig till ”Skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i förskolan” som bland annat innebär att kommuner bör ta hänsyn till sådant som barns ålder och behov av stöd när gruppstorlek avgörs. I en kommentar till de allmänna råden berättar man om en tidigare kunskapsöversikt som visar att en gruppstorlek på cirka 15 barn ”är att föredra för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. De yngsta barnen har behov av att ingå i mindre grupper än så för att få sina behov tillgodosedda.”

Men idag trycker man in flera barn än ”cirka 15”, det vet vi förskoleföräldrar, särskilt i småbarnsgrupperna är läget på sina håll krisartat.

Det räcker nu. Vi har fått nog. Det går inte att bedriva en vettig pedagogisk verksamhet med större barngrupper för de redan nu hårt ansträngda pedagogerna.

Föräldrasnacket i lekparken handlar numera om en enda sak – storleken på grupperna. ”Det ska visst börja tre nya 2-åringar – hur sjutton ska de få plats?” Det hela känns som ett experiment och oron bland oss föräldrar växer.

Regeringens prat om att kunna tänja på storleken på förskolegrupperna och samtidigt satsa på kvalitet låter som verbal kosmetika i våra öron. Det räcker att kliva in i första bästa förskola för att inse att stora grupper funkar inte, därför att:

– Säkerheten kan inte garanteras.
– Miljön blir stökigare, ljudnivån högre och det innebär svårigheter för barnen att få lugn och ro.
– Ökad risk för smittspridning.
– Stora grupper leder dessutom till svårigheter för barnens behov att bli tillgodosedda och få vara delaktiga i samtal.
– Ökad olycksrisk, mer stress för barn och pedagoger, större risk att personalen bränner ut sig och svårighet för pedagoger att uppfylla målen i läroplanen.

Varför dessa stora grupper, undrar man? Jo, svaret är väntat – enligt Skolverkets utvärdering av förskolan har det främst varit kommunernas ekonomiska överväganden som avgjort gruppstorlekarna.

Så ska det inte vara.

Lyssna, Nyamko Sabuni och kompani – vi är villiga att betala mer skatt för att kunna känna oss trygga när vi lämnar våra barn i förskolan. Vi vill lämna våra barn i trygga händer, inte känna osäkerhet och oro när de är där. Räck upp handen den förälder som inte är det!

Öronmärk gärna skattepengar för att anställa fler förskolepedagoger.

Och dessutom – strunta i de nya skrytarenorna! Två stora fotbollsarenabyggen är på gång bara i Stockholmsområdet och flera ligger på ritbordet runt om i hela landet. Kostnaden för nybyggnaderna beräknas bli många miljarder kronor, och de lär delvis bli kommunalt finansierade även om det inte sägs så idag. Vem ska vara där och kolla på matcher? Inte vi, vi har fullt upp med att oroa oss över våra barns välbefinnande på en förskola som inte känns trygg.

Byt förskola då, säger regeringen. Men talet om valfrihet – att man ska kunna byta förskola om det är för trångt – ger vi inte mycket för. Det är i praktiken snudd på omöjligt att få en ny förskoleplats, köerna i till exempel Stockholm är evighetslånga.

Vi är inga experter på förskoleorganisation – vi är bara pappor som älskar våra barn – men något måste hända och det snabbt. En enda månad, i en stressig miljö med för många barn, där man inte hinner bli sedd, är en lång tid i en 2-årings liv.

Vårt förslag är att regeringen inför ett lagstadgat tak för gruppernas storlek. Då finns lagen att luta sig mot, både för förskolechefer och för kommunens ansvariga. Och kommunerna ska få öronmärkta pengar, så att de kan följa lagen och anställa fler pedagoger.

Barnen är det viktigaste ett samhälle har. Det vi satsar nu, har vi igen i framtiden! Vi vill att det ska kännas tryggt på förskolan.

Stoppa de stora barngrupperna. NU!

Artikeln publicerades på debattsajten Newsmill den 24 februari. Läs diskussionen som uppstod
här!