Dåligt stöd för ensamma mammor

... för ensamma mammor

Kommunernas stöd till ensamma mammor är för dåligt. Det menar Rädda Barnen som nu uppmanar de kommuner med flest antal ensamstående mammor att utveckla stödet.

Enligt Rädda barnen har antalet samtal till deras verksamhet föräldratelefonen ökat med 15 procent under 2006. Drygt en tredjedel av de 2 000 samtalen kom från ensamstående mammor.
Samtalen handlade ofta om känslor av otillräcklighet, hög arbetsbelastning, otrygghet, tungt ansvar och ensamhet.

Under mars i år gjorde Rädda Barnen en rundringning till de 35 kommuner i landet som har högst andel ensamstående mammor. Det visade sig att endast fem av dem har någon form av öppen verksamhet riktad särskilt till denna grupp.

– De kommuner som har högst andel ensamstående mammor har ett särskilt ansvar och skulle kunna bli föregångare på området, säger Hanne Simonsen, verksamhetsledare för föräldratelefonen och föräldramejlen.

Källa: Rädda Barnen