Förändringar kan försvåra potträning

Förändringar i barns vardag kan göra det svårare att sluta med blöja, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Ju svårare barnet har att anpassa sig till förändringen, desto svårare kan det vara att bli torr – och det behöver inte handla om en negativ förändring.
– Förändringar i dagligt liv kräver kraft även om förändringen är positiv. Det innebär att potträning inte är att rekommendera under pågående förändring i familjen. Familjen kan behöva stöd och råd när de kan börja med potträningen, vilka förutsättningar som då bör finnas och hur denna träning bäst går till, säger uroterapeuten Ulla-Britt Jansson.
De förändringarna som påverkar kan vara av skilda slag: att börja på dagis, att mamma börjar arbeta igen, att ett syskon är på sjukhus eller, det som allra mest associerades till senare ålder för torrhet, att barnet får ett syskon.
Studien tyder också på att blåsfunktionens utveckling är en mognadsprocess som förmodligen kan påverkas.
Redan vid tre månaders ålder kissar barn oftast när de är vakna.
I genomsnitt var barnen drygt tre år gamla när de inte längre behövde ha blöja på dagen och mellan fyra och fem år gamla när de inte behövde ha någon blöja alls.
– Potträning är ett känsligt ämne som ingen talar om. Föräldrar jämför sina barn med andras och försöker få sitt barn att passa in i de outtalade normer och gränser som finns för när det inte längre är acceptabelt att ha blöja, säger Ulla-Britt Jansson.
I studien har 59 tre månader gamla spädbarn i Göteborg följts upp i skolåldern.