Cannabis kan skada fostret

En nyupptäckt grupp signalämnen, endogena cannabinoider, spelar en oväntat viktig roll när nervcellerna i ett fosters hjärna ska utvecklas och kopplas ihop med varandra.
Signalämnena utövar sin aktivitet genom att binda till samma receptor på hjärnans nervceller som en substans i cannabis, THC, binder till.
Denna upptäckt kan, enligt forskarna, inte bara leda till ny kunskap om hjärnans utveckling utan också till ny förståelse om när och om fostrets hjärna påverkas av att mamman röker cannabis.
– Vi har identifierat en grundläggande mekanism i hjärnans utveckling som med all säkerhet kan påverkas av THC, säger docent Tibor Harkany som har lett studien från Karolinska institutet.
Studien har publicerats i tidskriften Science.
Tidigare studier har visat att barn till mammor som rökt cannabis under graviditeten oftare har kognitiva problem som koncentrationsstörningar, hyperaktivitet och dålig inlärningsförmåga,. Det kan enligt Tibor Harkany tolkas som att THC leder nervcellerna i fostrets hjärna vilse, så att de inte kopplas ihop som de ska.