Buller största miljöfaran

Buller är det mest utbredda miljöproblemet hos barn.

Buller är det mest utbredda miljöproblemet hos barn, enligt nationell rapport.

Vardagsbuller från trafik, förskolor och skolor är det värsta miljöproblemet för barn, enligt en miljöhälsorapport som har presenterats av Socialstyrelsen.
Enligt den utsätts barn för buller i en utsträckning som inte har skett tidigare, och det oroar forskarna.
– Vi har inte tidigare varit medvetna om att så många barn utsätts för buller. Med tanke på vilka allvarliga effekter det kan ge måste det uppmärksammas mer, säger Göran Pershagen, professor vid Institutionen för miljömedicin vid Karolinska institutet.
Nedsatt hörsel, tinnitus, sömnstörningar och inlärningsproblem är några av bullrets konsekvenser.
Vid 4 års ålder beräknas omkring 2 000 barn ha nedsatt hörsel, och vid 12 års ålder är antalet fördubblat.
Rapporten bygger på en enkät som har besvarats av föräldrar till 30 000 barn.