Svenska pappor bra

Bra, tycker svenska pappor om sig själva.

Svenska pappor i världsklass – tycker de själva

När pappor umgås med barnen blir det mest lek och stoj, sägs det ibland. Men det är inte sant, i alla fall inte enligt en studie bland 237 skånska småbarnspappor som just nu pågår

– En klar majoritet, hela 97 procent, ansåg att de var en god pappa, att de har en bra uppfattning om barnets hälsa och att de i stor utsträckning deltar i den fysiska omvårdnaden av barnet såsom matning och blöjbyten och inte enbart lek eller andra fritidsaktiviteter, säger Ann-Christine Hallberg, socionom och doktorand i Malmö.
– Förhoppningsvis har det skett en förändring, att alla de reformer som genomförts för att stärka pappornas engagemang nu börjar få genomslag, att det är en ny generation pappor vi ser nu.

Källa: Dagens Medicin