Bly i kritor

Mycket höga halter av bly har upptäckts i kritor för barn.

Mycket höga halter av bly har upptäckts i kritor för barn.

Kritorna Junior Art, 24 pcs oil paste innehåller mycket höga halter av bly, visade det sig när Kemikalieinspektionen gjorde en analys.
– I de testade kritorna förekom blyet i en sådan form att det kan tas upp av huden. Har man de här kritorna hemma ska man slänga dem, säger Björne Olsson, chef för Kemikalieinspektionens inspektionsverksamhet.
Leveranserna till butiker har stoppats, men kritorna kan finnas kvar i butiker och hemma hos dem som har köpt dem.

Källa: Råd & Röns internetupplagaLäs mer på Råd & Röns hemsida