Blodprov kan visa kromosomskada

Forskare kan vara en lösning på spåren.

I framtiden kan det bli möjligt att via blodprov på gravida kvinnor avgöra om deras foster har Downs syndrom eller någon annan kromosomskada.
Möjligheten att analysera fostrets DNA via mammans blod har funnits en tid. Hiittills har forskarna inte nått riktigt ända fram, men nu publicerar den vetenskapliga tidskriften The Lancets internetupplaga ett arbete från ett forskarteam i USA som anses lovande.
Forskarna kunde via blodprov från 60 gravida kvinnor identifiera antalet fosterkromosomer korrekt i 58 av proverna, inklusive två fall av Downs syndrom.
I ett fall lyckades Downs syndrom inte identifieras, och ett normalt prov blev felaktigt identifierat som Downs syndrom.
Tekniken behöver prövas mer, men anses vara en av de metoder som kan bli användbara i framtiden.

Källa: BBC News