Barnkläder fälls

Etiska rådet fäller klädföretag för könsdiskriminering.

Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK, har fällt klädföretaget Bon á parte för deras marknadsföring av sommarkläder för barn.

I företagets katalog ”Kids vår-sommar 2006” visades olika klädesplagg under rubriken ”Sommarkläder till söta flickor och tuffa pojkar” – något som ERK nu har bedömt könsdiskriminerande.

– Genom den rubrik som Bon’a parte använder för att beskriva sin tilltänka konsument förmedlas föreställningen om att flickor i allmänhet vill vara söta och att pojkar i allmänhet vill vara tuffa. Rådet finner att den schablonisering som kommer till uttryck i rubriken konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna som är nedvärderande för såväl flickor som pojkar. Reklamen är därmed könsdiskriminerande och strider mot ICC:s grundregler för reklam, konstaterar ERK i sitt yttrande.

Läs mer på ERK:s hemsida