Barnförsäkringar – det gäller hos försäkringsbolagen

Vilka får teckna barnförsäkring hos de olika försäkringsbolagen? Vi Föräldrar ställde frågan till de fyra största aktörerna.

Trygg Hansa: ”Hos oss får 99 procent teckna”

Trygga Hansa är störst på barnförsäkringar i Sverige och menar själva att de även är bäst och mest erfarna.

– 99 procent får teckna försäkring hos oss. Det är bara en liten procent som inte får teckna, och dem erbjuder vi en olycksfallsförsäkring, säger Björn Sporring, ansvarig för sjuk- och olycksfallsförsäkringar på Trygg Hansa.

Den sista procenten består av barn som föds med multipla handikapp och barn som föds väldigt mycket för tidigt. Det görs alltid en individuell prövning, men barn som föds före vecka 27 får ofta beskedet att de får återkomma för att teckna barnförsäkring först i 5-6-årsåldern.

Folksam: ”Nu tar vi emot alla”

– Vi på Folksam har ändrat våra försäkringar. Nu tar vi emot alla, säger Hanna Godani, kommunikatör på Folksam.

I fjol uppmärksammade Aftonbladet en 5-årig flicka som inte fick barnförsäkring eftersom hon ansågs överviktig. Flickan var 120 cm lång och vägde 25 kilo, en helt normal vikt kan tyckas. Inte heller för tidigt födda barn fick teckna försäkring, något som kritiserades i SVT:s konsumentprogram Plus. Efter kritiken har Folksam ändrat sina försäkringsregler. Nu får alla teckna barnförsäkring, men många får en så kallad kvalifikationstid på 6 månader; problem som upptäcks inom ett halvår omfattas inte av försäkringen. Det går även att teckna en barnförsäkring utan kvalifikationstid, men då krävs ett godkänt hälsotest och dessutom är premien något högre.

If: ”Vi har riktlinjer för tidigt födda”

– Vi gör alltid en individuell bedömning. Om det finns en förhöjd risk avböjer vi att teckna försäkring, säger Daniel Claesson, pressansvarig på If.

Även för för tidigt födda barn görs en individuell bedömning, men då finns riktlinjer. Om ett barn väger mindre än ­­1 500 gram vid födseln väntar If med att pröva ansökan tills barnet är 18 månader. Väger barnet mindre än 1 000 gram får man vänta till 5 års ålder.

– Det pågår hos oss en diskussion om reglerna kring för tidigt födda, den medicinska utvecklingen går ju framåt. Vi vill naturligtvis kunna försäkra så många barn som möjligt.

Föräldrarna kan få teckna försäkring för medicinsk invaliditet, men inte för ekonomisk invaliditet (att barnet inte kan jobba), till exempel vid neuropsykiatriska diagnoser.

Skandia: ”Det går inte att säga”

Skandias dotterbolag Skandia Liv, som säljer barnförsäkringar, är ett ömsesidigt bolag, vilket innebär att all vinst går tillbaka till kunderna. Alla barnförsäkringar kräver en hälsodeklaration.

– Det är jätteviktigt att poängtera att vi alltid gör en individuell bedömning. Det går inte att säga att det finns någon särskild grupp som inte får teckna, säger Jonas Jansson, presschef på Skandia.

En grupp som ändå ofta nekas försäkring även här är för tidigt födda barn. De som väger mindre än 1500 gram vid födseln hänvisas ofta först till godkänd 18-månaders- kontroll.
Skandia erbjuder gruppförsäkringar, som man kan teckna till exempel via fackförbund, och då krävs endast att barnet friskförklaras i ett kortare frågeformulär.