Barnen glöms i misshandelsfall

Ju fortare mamma lämnar mannen som slår, desto bättre klarar sig barnen.

Ju fortare mamma lämnar mannen som slår, desto bättre klarar sig barnen.

När pappa slår mamma är det alltid en misshandel av barnen också – psykiskt eller fysiskt. Men trots att de drabbade barnen har flera allvarliga symtom så blundar samhället och vuxenvärlden för deras behov, enligt rapporten ”Barn som bevittnat våld mot mamma”.
– Det är ett stort övergrepp på barnen när vi inte vill se hur de har det, säger Anders Broberg, en av forskarna bakom rapporten.
Kjerstin Almqvist och Anders Broberg har i samarbete med kvinnojourerna i Göteborg under fyra år drivit ett forskningsprojekt som omfattat 50 mammor och 86 barn. 34 av barnen har intervjuats.
83 procent av de drabbade barnen blev antingen mobbade eller mobbade själva. 71 procent hade känslomässiga störningar som oro, ängslan, rädsla och ledsenhet. Drygt hälften var hyperaktiva.
– Ju fortare mamman lämnar mannen som slår, desto bätre klarar sig barnen, säger Kjerstin Almqvist.

Källa: Metro/TT