100 928 barn föddes förra året

För första gången sedan 1995 har det fötts fler än 100 000 barn på ett år.

För första gången sedan 1995 har det fötts fler än 100 000 barn på ett år.

Förra året ökade Sveriges befolkning med 35 722 personer, visar definitiva uppgifter från SCB:s befolkningsstatistik för 2004.
Den största orsaken till folkökningen var att många fler invandrade än utvandrade, men även det faktum att antalet födda var högre än antalet döda bidrog.
År 2004 föddes 100 928 barn i Sverige. 51 975 var pojkara och 48 953 vara flickor.
Det är första gången sedan 1995 som det har fötts fler än 100 000 barn i Sverige under ett år.
SCB:s statistik visar också att dubbelt så många barn föddes av kvinnor som var 40 år eller äldre än av kvinnor som var under 20 år – 3 300 mot 1 600.
43 088 par gifte sig, vilket är en ökning med 10 procent sedan året dessförinnan – och även registreringen av partnerskap ökade, med hela 14 procent.
Antalet skilsmässor minskade med 5 procent, vilket innebär att 20 106 par skilde sig.