Giftiga badmadrasser förbjuds

Förbudet gäller med omedelbar verkan.

Förbudet gäller med omedelbar verkan.

Kemikalieinspektionen har förbjudit försäljning av uppblåsbara badmadrasser och pooler som innehåller extremt höga gifthalter.
De höga gifthalterna upptäcktes när Kemikalieinspektionen vid ett besök hos företaget Leksam begärde en redovisning av inehållet i den mjukgörare som används i plastprodukterna. Det visade sig då att alla större badmadrasser och pooler som inte räknas som leksaker innehåller den hälsofarliga ftalafen (mjukgöraren) DEHP i så hög halt som 30 procent.
DEHP är ett gift som anses kunna ge nedsatt fortplantningsförmåga och orsaka fosterskador.
Plastprodukterna kommer från den amerikanska leverantören Intex. Den svenska återförsäljaren har hävdat att produkterna borde få säljas trots de höga halterna av DEHP, eftersom de inte är klassade som leksaker och eftersom det därmed inte finns särskilda förbud mot mjukgörarna.
Kemikalieinspektionen anser dock att produkterna inte ska säljas till allmänheten överhuvudtaget, och har med stöd av miljöbalken förbjudit försäljning. Förbudet gäller med omedelbar verkan även om det överklagas.

Källa: Dagens Nyheters internetupplaga