En av tusen får amningspsykos

Risken att drabbas av amningspsykos är störst för äldre förstföderskor.

Att bli förälder är förenat med hopp, glädje, oro och förväntningar. Men inte alltid. För vissa kvinnor kan tiden efter förlossningen innebära en ökad sårbarhet, som i sin tur kan leda till allt från nedstämdhet till amningspsykos.
Amningspsykos innebär att kvinnan kan bli akut förvirrad, få humörsvängningar och vanföreställningar om att skada sig själv eller barnet. Ofta debuterar det strax efter eller under de första veckorna efter förlossningen.
Varje år drabbas omkring en av tusen förlösta kvinnor, och en ny, svensk studie tyder på att äldre, nyblivna mammor löper en sex gånger större risk än yngre mammor att drabbas.
Enligt studien har dessutom antalet förstföderskor som lagts in på sjukhus för amningspsykos minskat med 30 procent under 90-talet. Forskningsledaren Kristina Sundqvis tror dock inte att detta innebär att färre har drabbats:
– En möjlig förklaring är att slutenvårdsplatserna inom psykiatrin nästan halverades under denna tidsperiod, säger hon.